Om Coronaviruset för dig som ska besöka Colosseum specialisttandvård. - Läs mer
 

Om du har fått remiss till oss

Är du remitterad till Colosseum Specialisttandvård  blir du alltid kontaktad av oss per post eller telefon. Du får även veta vad ditt första besök kommer att kosta.

Inför din behandling på Colosseum Specialisttandvård har din specialisttandläkare tillsammans med en sköterska förberett ditt första besök genom att gå igenom remissens frågeställning och remitterande tandläkares önskemål. Vid ert första möte går ni tillsammans igenom din hälsodeklaration och remiss. Därefter genomförs en undersökning och oftast utförs en röntgenundersökning. En terapiplan upprättas tillsammans med dig och du får ett kostnadsförslag. Därefter kan vi påbörja din behandling.

Kostnaden för undersökning och behandling beräknas utifrån ett flertal åtgärder. Kostnaden påverkas även av vilken tidigare tandvård du genomgått och hur långt in i en behandlingsperiod du har kommit.

Det är svårt att själv räkna ut vad en behandling kommer att kosta. Därför önskar vi alltid genomföra en undersökning och utifrån denna upprätta ett eller flera behandlingsförslag där kostnaden presenteras.

Hur högkostnadsskyddet för tandvård är utformat och vad som ersätts bestäms och regleras framförallt av två myndigheter, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) och Försäkringskassan.

Har du andra frågor som du inte kan finna svar på ovan så är du välkommen att kontakta oss direkt på mejl eller telefon.


 

 
Vad är en specialisttandläkare?
En specialisttandläkare är en tandläkare som under tre till fem års specialisttjänstgöring vidareutbildat sig inom något av ämnena käkkirurgi, ortodonti (tandreglering), pedodonti (barntandvård), parodontologi (tandlossning), oral protetik (kronor och broar), bettfysiologi (muskel - och käkledsbesvär), endodonti (rotfyllning) eller odontologisk radiologi (röntgen) och orofacial medicin.