Om Coronaviruset för dig som ska besöka Colosseum specialisttandvård. - Läs mer
 

Råd & tips vid behandling


Information till dig som ska eller har opererats hos oss 

Mat och dryck

 • Mat och dryck bör inte intas de första 2-3 timmarna efter operationen, framför allt inte förrän bedövningen slutat verka.
 • Födan dagarna efter ingreppet bör vara i flytande eller halvfast form, tänk på att inte äta något varmt under det dygn du opererats.
 • Trots att det kan vara jobbigt att äta och dricka är det fortfarande viktigt för allmänhälsan att kroppen får i sig tillräckligt med näring.

Smärta

 • Kyla mot det opererade området är ett bra sätt att motverka smärta. Lägg några isbitar i en plastpåse och vira en tunn handduk runt, applicera handduken mot området som smärtar med ett lätt tryck. Kyl så mycket som möjligt under operationsdagen.
 • Bedövningen brukar släppa efter ca.1,5-2 timmar beroende på hur stor mängd man applicerat innan operation. Då bedövningen släpper blir smärtan intensivare.
 • Mot smärta som uppstår då bedövningen slutat verka bör smärtstillande tabletter (Alvedon eller Panodil) tas.
 • Andra smärtstillande läkemedel som kan användas är Diklofenak, Voltaren eller Ipren.
 • Om du fått smärtstillande på recept följer du ordinationen som medföljer

Antibiotika 

 • Föreskrivs av tandläkaren efter behandling. Vanligtvis är kuren en vecka lång, ordination medföljer i receptet.
 • Antibiotika kan också komma att utdelas innan behandling för att minimera risker för komplikationer hos enstaka riskpatienter.

Färgförändringar/Blåmärke

 • Är normalt både i och utanför munnen och försvinner efter ca.1 vecka efter operationen.

Svullnad

 • Svullnad uppstår i både mun och ansikte och försvinner normalt efter 7-10 dagar.
 • Om svullnaden tilltar efter 3-4 dygn kontakta då kliniken.
 • Vid kraftig svullnad i munbotten och svalg som medför svårigheter att svälja bör 112 larmas för att få kontakt käkskadejouren.

Svårigheter att gapa 

 • Svullnaden som uppstår efter en operation kan leda till svårigheter att gapa och kan försämra käkfunktionen. Då svullnaden försvinner brukar rörligheten i käkarna komma tillbaka. Ibland kan detta ta flera veckor.

 Blödning

 • Såren som uppstår vid en operation medför att det kan blöda under det första dygnet efter en operation.
 • För att stoppa en blödning som uppstår efter en operation kan man rulla ihop en kompress eller liknande och pressa mot såret i minst 30 minuter.
 • Skölj/Spola inte såret då detta bara förlänger blödningstiden.
 • Tänk på att ligga med huvudet högt de första dygnen.

Stygn

 • Peta och borsta inte på stygnen.
 • Oftast används självresorberbara stygn som försvinner efter ca. en till två veckor. Om stygnen inte är självresorberbara kommer en tid bokas in för avlägsnande av dessa.

Känselstörning eller känselbortfall 

 • Efter en operation i munnen finns alltid en risk för uppkomst av känselstörningar eller känselbortfall i och runt om munnen. Fenomenet uppkommer då nerver påverkats under den tid man opererat.
 • I de flesta fall återkommer känseln i de störda regionerna efter några månader men kan i vissa fall dröja upp till ett år.
 • Er tandläkare informerar er alltid om riskerna för känselbortfall och känselstörningar. Ibland görs även speciella röntgenundersökningar, tex. CBCT-röntgen. Detta görs för att man ska kunna bedöma riskerna för denna typ av komplikation.

Munhygien

 • Trots att det smärtar och känns obehagligt i munnen är det viktigt att man upprätthåller en god munhygien. Dock ska man vara mycket försiktig med att peta i det område där det opererats för att inte störa läkningsprocessen.
 • Tills dess att stygnen avlägsnas ska munnen sköljas enligt anvisningar med klorhexidinskölj, Paroex 1 mg/ml, morgon och kväll. Man kan även använda klorhexidingel, Corsodyl-gel 1%, på en speciell extra mjuk tandborste som försiktigt ska gnuggas över det opererade området. Tänk på att inte vara för hårdhänt då man kan skada slemhinnan.
 • Tänder utanför operationsområdet ska borstas som vanligt. 

Rökning

 • Rökning är alltid skadligt för hälsan och försämrar inläkningen efter en operation.
 • Man bör vara rökfri under den tid då man är under behandling

 


Till dig som gjort en implantatoperation hos oss

Mat och dryck

 • Se till att få i dig näring då det är viktigt för allmänhälsan.
 • Vid total tandlöshet bör födan vara flytande eller mjuk för att inte belasta implantaten. Först efter det att stygnen försvunnit/tagits bort, ca 7-10 dagar, kan normal föda intas.

Blödning

 • Håll huvudet i en uppåtlutad position dygnet efter operationen. Sov gärna med huvudet upprätt.
 • Det är vanligt att blödning uppstår från sårytorna efter en operation. Bästa sättet att stoppa blödningen är att ta en kompress eller en hoprullad näsduk lägga dessa över sårytan och få ett tryck på såret genom att pressa/bita ihop i 30 minuter.

Rökning

 • Rökning försämrar inläkningen av både implantat och omkringliggande vävnad.
 • Man bör vara rökfri under den tid då man är under implantatbehandling.

Antibiotika

 • Kan ges som en engångsdos innan operation eller som behandling efter operation. Vanligtvis är behandlingen en vecka lång. Kirurgen anvisar alltid er som patient angående dosering och antibiotikakurens längd.

Läkningstid

 • Varierar mellan 2 till 6 månader beroende på individ och i vilken käke installationen gjorts i. Er tandläkare bokar in er på regelbundna kontroller för att se att allt stämmer.
 • I sällsynta fall läker inte implantatet in som förväntat. Då är det möjligt att en om-operation behöver utföras. I dessa specifika fall kommer er tandläkare informera er om framtida behandlingar.

Känselstörning eller känselbortfall

 • Efter en operation i munnen finns alltid en risk att man ska få känselstörningar eller känselbortfall i och runt om munnen. Fenomenet uppkommer då nerver påverkats under den tid man opererat.
 • I de flesta fall återkommer känseln i de störda områdena efter några månader men kan i vissa fall dröja upp till ett år.
 • Er tandläkare informerar er alltid om riskerna för detta. Idag görs även speciella röntgenundersökningar, s.k. CBCT-röntgen, för att man ska kunna bedöma riskerna för denna typ av komplikation innan en operation.

Lösa delar

Täckskruvarna som sätts på implantaten efter att de placerats i munnen kan ibland gänga upp sig bli lösa eller lossna. Detta är inget som påverkar implantatet i sig, men ni bör kontakta tandläkaren som utfört ingreppet så att täckskruven kan skruvas på igen.

Får jag använda min protes?

 • Implantaten ska efter en operation få tid på sig att växa in i benet. Tidigt tryck och belastning på implantaten kan leda till en dålig inläkning och ett försämrat resultat. Proteser som täcker/belastar implantaten får användas tidigast 10 dagar efter operationen.
 • Protesen ska justeras av tandläkaren för att den inte ska avlägga ett för stort tryck på implantaten. Det är viktigt att ni tar med era proteser till tandläkaren under alla kontrollbesök.

Munhygien

 • Trots att det smärtar och känns obehagligt i munnen är det viktigt att man upprätthåller en god munhygien. Dock ska man vara mycket försiktig med att peta i det område där det opererats för att inte störa läkningsprocessen.
 • Tills dess att stygnen avlägsnas ska munnen sköljas enligt anvisningar med klorhexidinskölj, Hexident 1 mg/ml, morgon och kväll. Man kan även använda klorhexidingel, Corsodyl-gel 1%, på en speciell extra mjuk tandborste som försiktigt ska gnuggas över det opererade området. Tänk på att inte vara för hårdhänt då man kan skada slemhinnan.
 • Tänder utanför operationsområdet ska borstas som vanligt.
 • OBS! När stygnen är avlägsnade är det viktigt att man borstar noggrant över täckskruvarana!

 

 
Vad är en specialisttandläkare?
En specialisttandläkare är en tandläkare som under tre till fem års specialisttjänstgöring vidareutbildat sig inom något av ämnena käkkirurgi, ortodonti (tandreglering), pedodonti (barntandvård), parodontologi (tandlossning), oral protetik (kronor och broar), bettfysiologi (muskel - och käkledsbesvär), endodonti (rotfyllning) eller odontologisk radiologi (röntgen) och orofacial medicin.