Om Coronaviruset för dig som ska besöka Colosseum specialisttandvård. - Läs mer
 

Ahmad Aghazadeh

Specialist i parodontologi

Kontakt: ahmad.aghazadeh@colosseumspecialisttandvard.se

Ahmad –  tillsammans med ett team, bestående av oerhört erfarna tandhygienister –  utreder och behandlar sjukdomar och inflammatoriska tillstånd, erbjuder rekonstruktiv behandling med regenerativa material inklusive muccogingival kirurgi i defekter som omsluter tänder och implantat.

Patientoro och tandvårdsrädsla

För de patienter som upplever det obehagligt med vår behandling eller rent av känner rädsla kan vi genom vårt samarbete med narkosläkare Ove Lundmark erbjuda olika alternativ av lugnande omhändertagande. Vanligast på kliniken är peroral och intravenös sedering men även full narkos kan vi hantera.

Odontologisk radiologi

På kliniken finns CBCT med kapaciteten 15×15 cm, digitalpanorama och intraoral utrustning. Ansvarig odontologisk radiolog är Bengt de Verdier. Vi tar emot remisser med fr.a. odontologisk relaterad frågeställning. Vanligt förekommande remisser är lägesbestämning av retinerade tänder, implantat- och käkledsutredningar.