Om Coronaviruset för dig som ska besöka Colosseum specialisttandvård. - Läs mer
 

Anna-Lena Cedströmer

För närvarande tar vi inte emot remisser gällande bettfysiologi

Specialist i bettfysiologi
Odontologie doktor
Platschef, Cololsseum Specialisttandvård Stockholm
Kontakt: anna-lena.cedstromer@colosseumspecialisttandvard.se

Anna-Lena Cedströmer har arbetat som bettfysiolog sedan 2013. Hon har även en odontologie doktorexamen. Anna-Lena tar emot alla former av frågeställningar som rör smärta och funktionsstörning. Hon behandlar både barn och vuxna. Vi hanterar naturligtvis merparten av dessa mot Region Stockholm genom Libretto.

Vi erbjuder hjälp med:

Smärtproblematik

Smärta är ett komplext tillstånd som kan vara svårlokaliserad. Vi tar emot frågeställningar på smärta lokaliserad till käke, ansikte,tinning. tänder.

Huvudvärk i olika former som spänningshuvudvärk, migrän eller huvudvärk av okänd genes. Det är inte ovanligt att dessa kan härröra från en käkfunktionsstörning. Även öronvärk som eventuellt kan ibland komma från käkled eller käkmuskulatur.

Patienter med olika former av reumatiska sjukdomar som exempelvis rheumatoid artrit och Mb Bechterew kan ha en påverkan på sina käkleder. Du får gärna remittera om du misstänker att käkleden kan vara affekterad.på en sådan patient.

Frågeställningar av patienter med olika former av käkledsbesvär har vi ett nära samarbete på kliniken mellan vår bettfysiolog och en av våra käkkirurger, Fredrik Jarnbring. Vi har möjlighet att göra CBCT röntgen av käkleder och kan även få ett utlåtande av vår röntgenolog Bengt Verdier, vilket är en stor tillgång för diagnos. Vår bettfysiolog ansvarar för den non-invasiva behandlingen i form av avlastande bettskena, rörelseträning, medikamentell behandling och käkkirurgen gör den kirurgiska behandlingen dels i form av intraartikulära injektioner men också artroskopi vid behov.

Funktionella besvär

Många patienter med käkfunktionsstörningar har också funktionella besvär. De vanligaste funktionella besvären kan visa sig som inskränkt gapförmåga eller olika former av käkledsljud, upphakningar/låsningar från käkleden. Där kan olika former av rörelseträning ge god effekt.

Ocklusion

När det gäller occlusala frågeställningar tar vår bettfysiolog emot patienter med parafunktion i form av tandgnissling/tandpressning som kan ha gett upphov till olika former av tandslitage eller smärta. Det kan även omfatta ocklusala bettförändringar som exempelvis öppnande bett både frontalt och sagittal där orsaken till detta är oklar.

Patientoro och tandvårdsrädsla

För de patienter som upplever det obehagligt med vår behandling eller rent av känner rädsla kan vi genom vårt samarbete med Narkosläkare Ove Lundmark erbjuda olika alternativ av lugnande omhändertagande. Vanligast på kliniken är peroral och intravenös sedering men även full narkos kan vi hantera.

Odontologisk radiologi

På kliniken finns CBCT med kapaciteten 15×15 cm, digitalpanorama och intraoral utrustning. Ansvarig odontologisk radiolog är Bengt de Verdier. Vi tar emot remisser med fr.a. odontologisk relaterad frågeställning. Vanligt förekommande remisser är lägesbestämning av retinerade tänder, implantat- och käkledsutredningar.