Om Coronaviruset för dig som ska besöka Colosseum specialisttandvård. - Läs mer
 

Monika Eriksson

Specialisttandläkare i endodonti (rotbehandlingar) 

Monika tog sin tandläkarexamen 2004 och har arbetat som allmäntandläkare under flera år.  Efter genomförd specialistutbildning vid Karolinska institutet, blev hon 2015 en av Sveriges ca 50 verksamma endodontister.Monika tar emot remisser för konventionell rotbehandling, retrograd endodonti (rotspetsoperation) samt smärtutredningar. Hon lägger stor vikt på kvalitativ vård, bra patientbemötande samt gott samarbete med remittenterna.