Om Coronaviruset för dig som ska besöka Colosseum specialisttandvård. - Läs mer
 

Robert Nedelcu

Specialist i  oral protetik
Medicine doktor

Kontakt: robert.nedelcu@colosseumspecialisttandvard.se

Robert tog sin tandläkarexamen 1999 och erhöll 2012 sin specialistkompetens i Oral Protetik vid Karolinska Institutet. Han erhöll sin doktorsexamen 2020 inom Digital Protetik & Kirurgi med fokus intraorala scanners vid Uppsala Universitet, avdelningen för Plastik- och Käkkirurgi, Akademiska Sjukhuset.

Robert har mångårig erfarenhet som kursgivare inom oral protetik, intraoral scanning och implantologi och har flera års erfarenhet av utbildning av tandläkarstudenter och blivande specialister. Han har anlitats frekvent som föreläsare och kursgivare både nationellt och internationellt. 

 

Inom protetik så kan du få hjälp med allt från både konsultation och terapiplanering till att vi utför behandlingen i sin helhet.  

Protetik kräver många gånger både konsultation och behandling hos specialister inom andra specialiteter. Tack vare ett tätt samarbete på kliniken så säkerställer vi att en optimal behandlingsplan finns för Din patient. 

Implantatprotetik och konventionell protetik 

Vi utför behandlingar från enstaka tandförluster till omfattande bettrehabilitering med implantatstödd, tandstödd protetik eller en kombinationer av dessa behandlingsformer. Vi hjälper även till när det finns högre estetiska förväntningar vid tandförluster i den estetiska zonen och i valet av lämplig terapi och materialval. 

Digital Protetik och Kirurgi 

Det finns en lång erfarenhet av intraoral scanning på protetik och vi har en mycket god kunskap om systemens begränsningar vid större behandlingar. Tillsammans med CBCT utgör intraoral scanning en möjlighet att planera fall digitalt och på så sätt optimera behandlingen kirurgiskt och protetiskt.  

Vi kan även bistå med scanning i fall där det föreligger en svårighet att ta konventionella avtryck.  

Hjälp vid tekniska komplikationer 

Om Din patient råkat ut för tekniska komplikationer vid implantatbehandlingar så kan vi även bistå med råd och välja den teknik som lämpar sig bäst för att avlägsna frakturerade komponeneter och den eventuellt efterföljande behandling.

Odontologisk radiologi

På kliniken finns CBCT med kapaciteten 15×15 cm, digitalpanorama och intraoral utrustning. Ansvarig odontologisk radiolog är Bengt de Verdier. Vi tar emot remisser med fr.a. odontologisk relaterad frågeställning. Vanligt förekommande remisser är lägesbestämning av retinerade tänder, implantat- och käkledsutredningar.