Om Coronaviruset för dig som ska besöka Colosseum specialisttandvård. - Läs mer
 

Specialisttandvård med kort väntetid

Ibland behövs specialisttandvård för att tillgodose dina behov. Då kan det vara tryggt att känna till du har tillgång till många skickliga specialisttandläkare hos oss. 

Du har tillgång till specialisttandvård oavsett vilken tandvårdsklinik du går till. Din tandläkare kan genom digital kommunikation tillsammans med specialisten planera den behandling som är bäst för just dig. Det går också, beroende på dina behov, att beställa tid direkt hos specialisten för konsultation.

Även om du inte har någon remiss ställd till oss är du välkommen att ta kontakt med oss för att diskutera ditt problem och hur vi eventuellt kan hjälpa dig. Vi har även samarbete med andra discipliner inom specialisttandvården för att på bästa sätt kunna ta hand om våra patienter.

 


Colosseum Specialisttandvård Stockholm erbjuder följande behandlingar:

Endodonti – rotfyllning

En rotfyllning innebär att tandläkaren öppnar och avlägsnar tandens inre mjuka vävnad (pulpan) för att sedan fylla rotkanalen. En rotfyllning görs ofta på grund av att du har fått en infektion i en tand när bakterier har kommit in i pulpan exempelvis genom ett kariesangrepp. Det finns olika sätt att göra en rotfyllning. Att rotfylla en tand gör oftast inte ont och du får bedövning om det behövs.

Oral Protetik – tandersättning vid förlorade eller skadade tänder

Att förlora tänder kan leda till en försämrad tuggfunktion och livskvalitet. Saknade, slitna och missfärgade tänder kan även påverka utseendet och självkänslan negativt. Oral Protetik är läran om hur man ersätter skadade, förlorade eller saknade tänder. Målsättningen är att återskapa en god tuggfunktion och estetik. Behandlingarna utgörs av fasader, kronor, broar på både tänder och implantat och avtagbara proteser.

Kronor och fasader
Kronbehandling utgör den vanligaste protetiska behandlingen. En konstgjord tandkrona, oftast i ett porslinsmaterial, fästs på tanden för att ersätta den del som har skadats eller gått sönder. Fasader är en tunnare porslinsersättning som täcker den synliga framsidan av tanden och som kan användas när skadorna är ytliga. Kronor och fasader kan även användas när det finns spruckna och missfärgade tänder, samt till viss del när tänderna står ojämnt och man vill skapa ett mer harmoniskt utseende.

Implantat vid tandförlust
Behandling med implantat avser att ersätta en eller flera förlorade tandrötter och inleds med att en titanskruv får läka fast i käkbenet. Behandlingen utförs under lokalbedövning av specialist i kirurgi. Efter en läkningstid som kan variera från ett antal veckor till månader så avslutas behandlingen genom att man fäster kronor eller broar på implantaten. Den största fördelen med implantat är att angränsande tänder inte behöver behandlas och kan lämnas orörda.

Bro vid tandförlust
I vissa fall är en broterapi att föredra framför implantat. Granntänder på varsin sida om tandluckan slipas till och en bro utformad antingen i porslin eller en kombination av porslin och metall kan fästs på tänderna.

Avtagbara proteser
En delprotes ersätter en eller flera tandförluster och fästs på kvarvarande tänder, medan helprotes ersätter samtliga förlorade tänder i en käke. Avtagbara proteser kan användas temporärt under en pågående behandling eller som permanent lösning.

Undersökning och behandlingsförslag
Då individuella förutsättningar kan variera samt att det oftast finns ett flertal behandlingsalternativ så inleds ett första möte med en undersökning. Där ges möjlighet att diskutera önskemål och gå igenom behandlingen i detalj. Beroende på omfattning så kan det även bli aktuellt att genomföra delar av utredning eller behandling i samråd med andra specialiteter som kirurgi, rotfyllning, tandreglering eller röntgen.

 

Parodontologi – behandling av tandlossningssjukdomar

Parodontit (tandlossning) är en samling inflammationssjukdomar som påverkar bindväven invid och omkring tänderna. Parodontit innebär en fortlöpande nedbrytning av benvävnaden runt tänderna som kan leda till tandlossning och tandförlust om den lämnas obehandlad.

Parodontit orsakas av bakterier som fäster på och växer på tandytorna (plack eller biofilm/mikrobiologisk plack), speciellt i områden under tandköttskanten.

Inflammationen leder till att ben och bindväv bryts ner och tandfästet försämras. Generellt sagt kan förlorad bennivå inte återfås, men sjukdomen kan hindras om man tar bort det som orsakar inflammationen, d.v.s. bakterierna. Detta görs oftast av tandhygienist, men den dagliga tandborstningen är mycket viktig för att inte bakterierna skall återkomma. För att åtgärda djupa fickor eller försöka återfå bennivå om benet brutits ner i vinkel kan parodontal kirurgi göras, vilket utförs av tandläkare.

Vi diagnostiserar parodontit genom att inspektera benvävnaden runt tänderna. Trots att de olika formerna av parodontit är bakteriella sjukdomar, finns det en rad faktorer som påverkar sjukdomens svårighetsgrad. Viktiga riskfaktorer innefattar rökning, dåligt kontrollerad diabetes och ärftliga faktorer. Man bör också vara extra noggrann med borstning och tandtråd då man vet att någon i familjen lider av parodontit.

För att undvika parodontit skall man dagligen borsta tänderna och använda tandtråd. Endast borstning räcker inte eftersom plack och tandsten bildas även mellan tänderna. Munskölj kan inte heller avlägsna plack mellan tänderna.

Periimplantit  – Inflammation i mjukvävnad och käkben runt tandimplantat som kan innebära implantatförlust om den inte behandlas.

Käkkirurgi – tandoperationer 

Tandkirurgi, eller käkkirurgi som det oftast kallas, är en specialiserad gren inom tandvården. För att få komma till en käkkirurg kan du få en remiss från din tandläkare men du kan även söka dig direkt till en käkkirurg. En käkkirurg kan operera ut besvärande visdomständer, antingen innan de kommit fram eller om de inte får plats i käken.

Ett annat mycket vanligt ingrepp som käkkirurgen utför är tandimplantat. Det installeras då ner titanskruvar i käkbenet som det fästs en krona, en ny tand, på skruven. Implantatoperationer utförs även av parodontologer (tandlossningsspecialister).

Patientoro och tandvårdsrädsla

För de patienter som upplever det obehagligt med vår behandling eller rent av känner rädsla kan vi genom vårt samarbete med narkosläkare erbjuda olika alternativ av lugnande omhändertagande.

 
Vad är en specialisttandläkare?
En specialisttandläkare är en tandläkare som under tre till fem års specialisttjänstgöring vidareutbildat sig inom något av ämnena käkkirurgi, ortodonti (tandreglering), pedodonti (barntandvård), parodontologi (tandlossning), oral protetik (kronor och broar), bettfysiologi (muskel - och käkledsbesvär), endodonti (rotfyllning) eller odontologisk radiologi (röntgen) och orofacial medicin.